Maloteretni liftovi

Hidraulični maloteretni liftovi


Ne izvode se u hidrauličnoj varijanti. Nisu isplativi.

Možete pogledati električne maloteretne liftove.

 Nazad