Liftovi sa masinskom prostorijom

Hidraulični liftovi sa mašinskom prostorijom


Ustaljena konfiguracija liftovskog postrojenja u slučaju hidrauličnog pogona, sa mašinskom prostorijom smeštenom pored najniže tačke voznog okna.

 Nazad