Liftovi za poslovne zgrade

Hidraulični liftovi za poslovne zgrade


Hidraulični liftovi su u ovom polju istisnuti od strane električnih (frikcionih) liftova, i po našem mišljenju nisu preporučljivi za ovakve objekte iz više objektivnih razloga.

 


Nazad