Maloteretni liftovi

Električni maloteretni liftovi


Nisu predviđeni za prevoz lica, već su isključivo predviđeni za prevoz tereta. Malotereti liftovi su svoju primenu pronašli u restoranima, privatnim kućama i obično im je polazna stanica kuhinja, vešernica, prostorija za distribuciju, itd. Većina maloteretnih liftova ima svoje vozno okno, sopstvenu kabinu i nosivost koja varira od 10-300kg. Sem upotrebe u restoranima maloteretni liftovi su pogodni za bolničke komplekse radi transporta medicinskog otpada iz viših nivo da podzemnih prostorija za regulisanje medicinskog otpada, kao i za dopremanje sterilnih instrumenata do operacione sale kada se kabina maloteretnog lifta dodatno oprema kako bi se obezbedio sterilitet instrumenata.

 

Nazad