Liftovi za automobile

Hidraulični liftovi za automobile


Liftovi čije su kabine prilagođene automobilima kako po svojim ukupnim dimenzijama tako i po ukupnoj nosivosti. Opremljeni su sistemima za pozicioniranje unutar kabine kako ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom ulaska i izlaska iz kabine lifta. Sistem se oglašava svetlosnim i zvučnim signalima a sve u skladu sa ukupnim zahtevima Klijenta. Mogućnost dodavanja daljinske komande radi dobijanja ukupnog utiska direktnog ulaska u garažu. Ovi liftovi se obični realizuju kao hidraulična liftovska postrojenja, pošto su obično u pitnju male visinske razlike koje kabina lifta treba da premosti.

 

Nazad