Elektricni liftovi

Električni liftovi


Pod električnim ili frikcionim liftom se podrazumeva kabina lifta koja je pogonjena (vučena) uz pomoć čeličnih sajli ili traka koje se premotavaju preko pogonske rolne vučnog motora sa posebno profilisanim žljebovima za vođenje sajli ili traka. Težina kabine se balansira uz pomoć kontra tega. Trenje do kojeg dolazi prilikom kretanja kabine lifta zajedno sa sistemom kontra tega je osnovni razlog za naziv Frikcioni.

 

Nazad