Rezidencijalni liftovi

Hidraulični rezidencijalni liftovi


Liftovi sa smanjenim brojem uključaka, pogodni za objekte manje visine i manjim brojem korisnika.

 
Nazad