Rezidencijalni liftovi

Električni rezidencijalni liftovi


Liftovi prilagođeni za život u zgradama sa velikim brojem uključaka. Mogu biti u obe varijante bilo kao liftovi bez mašinske prostorije ili kao liftovi sa mašinskom prostorijom.

 
Nazad