Liftovi sa redukovanim sigurnosnim putevima

Električni liftovi sa redukovanim
sigurnosnim putevima


Poznati su i po imenu kućni liftovi. U stvari, to su liftovi sa malim brzinama kretanja kabine lifta što im omogućuje izuzetno malu potrošnju a samim tim se preporučuju za ugradnju u kuće ili manje zgrade. Prevashodna ideja kojom su se vodili konstruktori ove vrste lifta jeste da se omogući korišćenje lifta u objektima koji ne poseduju lift i koji nemaju mogućnost unutrašnje ugradnje lifta. Konstruktori su se dosetili da konstruišu lift koji će istoveremno biti pogodan za spoljne instalacije i komercijalno isplativ za male visine dizanja u odnosu na standardno liftovsko postrojenje.
Tu je cenu platila brzina kretanja kabine. Naime zakonom je predviđeno da u zavisnosti od brzine kretanja lifta zavise i dužine sigurnosnih puteva u dnu i vrhu voznog okna. Na ovaj način su predmetne dimenzije minimalne i u skladu sa svim zakonom predviđenim preduslovima za nesmetano i bezbedno korišćenje ovakve vrste lifta. U pitanju su liftovi bez mašinske prostorije što implicira da je sva oprema smeštena unutar voznog okna. Konstruisani su u skladu sa savremenim zahtevima za smanjenjem utrošene energije. Pogodni za instaliranje u standardnim voznim oknima (betonskim) a i u samonosećim strukturama.

 Nazad