Liftovi bez masinske prostorije

Koje su to prednosti liftova
bez mašinske prostorije,
kao i generalne činjenice
vezane za ovu vrstu liftova:

 1. Stvara se veća korisna površina unutar samog objekta
 2. Nema ulja (sem malih količina koje su neophodne za podmazivanje šina vođica i za podmazivanje mehaničkih komponenti u skladu sa specifikacijom proizvođača)
 3. Sve komponente liftovskog postrojenja su smeštene iznad nivoa zemlje (na ovaj način se umanjuje rizik od istakanja ulja u tlo)
 4. Niži troškovi ugradnje u odnosu na konvencionalna liftovska postrojenja
 5. Koriste manje energije (70-80% manje energije u odnosu na hidraulične liftove)
 6. Tiši rad kompletnog liftovskog postrojenja zahvaljujući bezreduktorskom načinu rada pogonskog agregata
 7. Veće brzine rada u odnosu na hidraulične liftove
 8. Nivo buke od 50-55dBA, što je mnogo manje u odnosu ostale tipove liftovskih postrojenja
 9. Obično se koriste za manje i srednje visoke objekte
 10. Mehanizam pogonskog agregata je u potpunosti unutar voznog okna
 11. Itd...

Električni liftovi bez mašinske prostorije


Svi liftovi, bili oni električni (frikcioni) ili hidraulični zahtevaju posebnu prostoriju u koju će se smestiti komandni ormar i pogonski agregat. Takozvana mašinska prostorija je locirana, u slučaju električnih liftova, u vrhu voznog okna dok je za hidraulične liftove obično locirana pored voznog okna u nivou najnižeg dela voznog okna.

Liftovi bez mašinske prostorije su dizajnirani sa posebnom pažnjom vodeći računa o krajnjem cilju a to je da se minimalizuju ili u potpunosti izbegnu mašinske prostorije. Posebno osmišljen dizajn ove vrste liftova je omogućio da se kompletna oprema neophodna za funkcionisanje liftovskog postrojenja smesti unutar voznog okna i unutar jednog metalnog ormara skromnih dimenzija koji se obično smešta na poslednjem spratu odmah pored voznog okna.

U ovoj konfiguraciji, vučni agregat (frikcioni motor) uspeva da vuče više sajle po jedinici dužine u poređenju sa pređenim putem kabine lifta,ali sve ovo se radi sa duplo manje snage zahvaljujući multiplikativnim faktorima sistema rolni kojim su opremljeni liftovi bez mašinske prostorije. Obično se koriste konfiguracije vučnih agregata sa bezreduktorskim načinom prenošenja pogonske sile direktno sa motora na pogonsku osovinu. Postoje i liftovska postrojenja bez mašinske prostorije koja koriste reduktorske pogonske agregate.

 

Nazad