Industrijski liftovi

Električni industrijski liftovi


Industrijski liftovi koji se opremaju u skladu sa standardima u proizvodnji hrane ukoliko je u pitanju prehrambena industrija, za rudarska okna itd. Sa ponosom možemo da kažemo da naši partneri isporučuju AISI 316 vrstu inox-a koja je u potpunosti u skladu sa HACCP standardom u proizvodnji hrane.

 Nazad