Usluge

Usluge


 • PROJEKTOVANJE
 •  
 • LIFTOVI
 •  
 • POKRETNE
  STEPENICE
 •  
 • POKRETNE
  TRAKE
 •      
 • PARKING
  SISTEMI
 •  
 • LIFT
  PLATFORME
 •  
 • SERVIS
 •  
 • REMONT /
  MODERNIZACIJA
 •      

   

  Preduzeće ''VMPS''d.o.o. na prostoru Srbije, Crne Gore i Republike Srpske danas prestavlja veoma osposobljenu organizaciju za inženjering, montažu, remont i servis hidrauličnih i električnih liftova, pokretnih traka i stepenica, visokoregalnih dizalica u skladištima, parking sistema za automobile, kompletnog programa za slabo pokretna lica i lica sa hendikepom i ostale opreme iz oblasti vertikalnog, kosog i horizontalnog transporta ljudi i tereta.