Servis

Servis


Servisiramo sve vrste liftova, svih godišta i svih proizvođača. Vršimo opravke i zamene originalnih delova sa garancijom na isporučeni deo i obavljeni rad. Ukoliko su originalne komponente liftovskog postrojenja preskupe ili na neki drugi način ne odgovaraju korisniku, u tom slučaju isporučujemo i alternativna rešenja pod istim uslovima kao i za originalne komponente.
Redovno održavanje vršimo u skladu sa važećom zakonskom regulativom a ukoliko to Klijent eksplicitno zahteva u skladu sa vežećom EN normom.
Kao jedna od vodećih kompanija u pružanju usluge servisiranja liftovskih postrojenja znamo koliko je pravilno i pravovremeno redovno održavanje važno za bezbedno i nesmetano funkcionisanje liftovskog postrojenja.
Svake godine naše preduzeće biva nagrađeno od strane našeg najvećeg Klijenta J.P. Gradsko Stambeno Beograd koje iz godine u godinu produžava saradnju sa našom kompanijom, kao i čitav spisak skupština stanara koje su direktno sa našom kompanijom zaključile ugovor o redovnom mesečnom održavanju.
Pozivamo Vas da se lično uverite u kvalitet naše usluge!

 
Nazad