Pokretne trake - Travelatori

Pokretne trake - Travelatori


Travelatori su u biti bezkonačna traka sadržana od paleta koje omogućavaju neprekidno horiznotalno kretanje osoba (ili osoba sa skromnim bagažom). Konfiguracija i sistem je sličan kao i kod eskalatora, što znači da imamo elektromotor koji sinhronizovano pokreće sistem međusobno povezanih paleta i rukohvata.
Javna upotreba na mestima gde je velika frekvencija korisnika a gde se zahteva veliki protok istih jeste pravo mesto za ugradnju travelatora. Najčešće ih srećemo na aerodromima sa velikim brojem kapija za ukrcavanje i iskrcavanje putnika kada je potrebno savladati veće razdaljine što i nije podesno za sve korisnike, pogotovu nakon dužih putovanja.

 
Nazad