Pokretne stepenice - Eskalatori

Pokretne stepenice - Eskalatori


Eskalatori u biti predstavljaju ''pokretno stepenište'' sa bezkrajnom trakom za transport osoba (isključivo osoba,nikako tereta sem manjeg bagaža) između spratova unutar objekta. Bezkrajna traka je sačinjena od međusobno povezanih pojedinačnih stepenika koji čine svojevrstan lanac. Stepenici su međusobno povezani na takav način kako bi se obezbedilo horizontalno pozicioniranje gazišta stepenika svaki put kada se stepenik nađe u ''operativnom'' položaju. Bezkrajni lanac stepenika je pogonjen uz pomoć električnog motora koji putem sistema pogonskog lanca prenosi silu za pokretanje. Istovremeno se obezbeđuje i pokretanje rukohvata i od ključne je važnosti da se obezbedi sinhronizovano pokretanje lanca stepenika i rukohvata. Eskalatori su stalno pogonjeni tako da nema smisla govoriti o broju uključaka ili slično,s tim što savremeni eskalatori dolaze opremljeni uređajima za kontrolu rada eskalatora koji isključuju eskalatore u slučaju kada uređaji registruju da nema korisnika na eskalatorima i odmah ih puštaju u pogon u slučaju da korisnik nailazi na eskalatore.
Svakako ne bi tebalo preskočiti i estetsku stranu samih eskalatora koji se mogu isporučiti sa dekorativnim osvetljenjem i dodatnim dekoracijama tako da pružaju mogućnosti za izvođenje najrazličitijih arhitektonskih rešenje u sklopu estetike celokupnog objekta. Mogućnosti personalizacije i upotrebljenih materijala zavise isključivo od zahteva Klijenta, kada su u pitanju gazišta, stranice i obloge eskalatora.
Osnovna mesta za ugradnju eskalatora su sva ona mesta na kojima je ugradnja lifta (bilo električnog ili hidrauličnog) nepraktična. Eskalatori se posebno ističu u svim onim objektima u kojima postoji velika frekvencija korisnika. Potrebno je napomenuti da eskalatori imaju daleko veći kapacitet (broj prevezenih korisnika/čas) u odnosu na liftove.
Kao zaključak se nameće da su eskalatori uređaji pogodni za javne objekte koji zahtevaju veliki broj prevezenih korisnika sa jednog nivo objekta na drugi.

 


Nazad