Liftovi

Liftovi


Lift je pre svega uređaj za efikasno obavljanje vertikalnog transporta i kao takav se deli na dve podgrupe.
U pitanju su električni (frikcioni) i hidraulični liftovi koji se razlikuju po tehnologiji pokretanja kabine lifta.
Elektirčni (frikcioni) liftovi funkcionišu preko pogonskih užadi (sajli) i sistema kontratega,
dok hidraulični liftovi funkcionišu uz pomoć pumpe i hidrauličnog cilindra.

Liftovi u današnje vreme ne predstavljaju luksuz i stvar prestiža, već su neophodni u savremenim građevinama koje konstantno pomeraju granice u građevinarstvu u pogledu visine modernih objekata gde postaju nezaoblilazna stavka i nužno sredstvo za efikasan transport lica i tereta među spratovima oblakodera.

Savremena društva su liftove uvrstili u zakonske odredbe zakona o građevinarstvu kako bi na takav način zaštitili prava svih onih osoba koje se koriste kolicima i imaju teškoće u kretanju. Na taj način se tim osobama omogućava nesmetano kretanje i šansa da se dokažu kao punopravni članovi društva. Sve navedeno dolazi do izražaja kada su u pitanju savremeni tržni centri i objekti od javnog značaja, kod kojih je postavljanje prilaznih rampi ili nepraktično ili fizički nemoguće realizovati.
Nazad